Stichting Nese Divers
Copyright © 2012   Stg. Nese Divers
Alle rechten voorbehouden
E-Mail: info@stichting-nese.nl
Designed by  R.J.Rosado
over ons
activiteiten
contact
activiteiten
Open spreekuur

Doel
     - Gelegenheid bieden om vragen te stellen over materiële en immateriële
        aangelegenheden.
     - Vooral voor mensen met een taal en kennisachterstand die elders niet aankloppen.
     - Hulp vragen met het invullen van formulieren en ander formeel papierwerk.

               Doelgroep:  inwoners van Eindhoven.
        Dagen / tijden: maandag en dinsdag van 09:00 - 12:00
                        donderdag van 12:30 - 15:30
60+ wordt actief

Doel
     - ouderen uit de doelgroep bij elkaar brengen en ze kennis en vaardigheden bijbrengen
       die ze missen om goed te kunnen participeren. Hierbij is de bedoeling de deelnemers
       naast te informeren ook te activeren zelf de zaken op te pakken die voor hun relevant
       zijn
.

              Doelgroep:  vrouwen van 60+, van alle etnische achtergronden, die niet of weinig
                                       participeren in de samenleving.
     Dagen / tijden:  Elke dinsdag en vrijdag van 09:00 - 12:00
2 culturen, 1 identiteit

Doel
    - deelnemers laten zien welke codes/tradities ze van huis uit hebben meegekregen en
       hoe dat hun mening/handelen hebben beïnvloed.

              Doelgroep: tweede tot vierde generatie die geen dagstructuur of toekomstdoelen
                                      hebben.
       Dagen / tijden: elke maandag en woensdag,
van 13:00 - 16:00
Gezond Polariseren

Doel
    - van de dialooggroep een actiegroep maken die samen buurtcohesie gaan versterken

             Doelgroep: Eindhovenaren met een bi-culturele achtergrond en hun
                                     buurtbewoners vanaf 21 jaar

      Dagen / tijden: zaterdag en zondag, van 13:00 – 16:00
LHBT trainingen

Doel
     - het doorbreken en bespreekbaar maken van taboe onderwerpen in samenwerking
        met GGD Eindhoven en GGD Helmond.

        Doelgroep: alle inwoners van Eindhoven en Helmond
             Periode: maart, juni en september
Nederlandse Taalles

Doel
     - de gelegenheid bieden voor het leren en versterken van de Nederlandse taal.

              Doelgroep: alle inwoners van Eindhoven
       Dagen / tijden: maandag, donderdag ochtend van 09:30 - 12:00
Koor

Doel
     - een mooie manier om meer te leren over muziek uit verschillende culturen en het
        leren van verschillende zang technieken.


              Doelgroep
: mannen/vrouwen in Eindhoven

       Dagen / tijden: donderdag van 19:00 – 22:00
N’art Theater

Doel

     - in aanraking komen met theater en kunst van verschillende culturen.

               Doelgroep: kinderen en volwassenen in Eindhoven
       Dagen / tijden:         kinderen: zondag van 11:00 - 14:00
                                       volwassenen: zondag van 14:00 - 16:00

doelgroepen
partners
Copyright © 2012 - 2020   Stg. Nese Divers
Alle rechten voorbehouden
E-Mail: info@stichting-nese.nlDesigned by  R.J.Rosado
ondersteuning